Kviz o Sergeju Jesenjinu

“Ako jednom odeš, nemoj se okrenuti, jer ako se okreneš moraš se vratiti, a ja ne želim da se vratiš odlazeći.“
Sergej Jesenjin